własność intelektualna | IT

Kancelaria obsługuje przedsiębiorców i klientów indywidualnych w zakresie praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnic przedsiębiorstwa i ochrony dóbr osobistych. Świadczymy usługi zapewniające najwyższy poziom ochrony praw do utworów, poszerzonej również o zasięg terytorialny Unii Europejskiej i świata. Biegle poruszamy się w każdym aspekcie praw na dobrach niematerialnych wraz z uwzględnieniem zagadnień podatkowych. Doradzamy w zakresie znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i usług, oznaczeń geograficznych, prawa reklamy i rozrywki (programy komputerowe, muzyka, film, utwory pisane i graficzne). W zakresie patentów, wzorów przemysłowych i użytkowych współpracujemy także z rzecznikami patentowymi specjalizującymi się w tych dziedzinach ze szczególnym uwzględnieniem ochrony międzynarodowej. 
Szczególnym naszym zainteresowaniem są nowe technologie i internet. Jesteśmy na bieżąco nie tylko z wszystkimi nowymi regulacjami prawnymi i przełomowymi wyrokami, ale także staramy się zapewnić doradztwo prawne w zakresie, w którym prawo nie nadąża za zmianami. Śledzimy w tym zakresie publikacje krajowe i zagraniczne. Pomogliśmy wielu naszym klientom przejść przez dziewicze zagadnienia innowacyjnych technologii i odziaływanie istniejących norm prawnych na zasadach analogii. Dużą pomocą są najbardziej rozwinięte światowe rynki, na których praktyka wypracowuje właściwe i przydatne rozwiązania. Doradzamy w zakresie prawnych aspektów tworzenia aplikacji, sprzedaży towarów i świadczenia usług przez internet, technologii blockchain, ochrony i organizacji baz danych i wielu innych.