spory sądowe | postępowanie administracyjne

Kancelaria zapewnia profesjonalną reprezentację przed wszelkimi sądami. Doświadczenie i determinacja pozwalają nam na świadczenie pomocy prawnej w zakresie reprezentacji sądowej na najwyższym poziomie. Reprezentacja przed sądami obejmuje:
– sądy powszechne: rejonowe, okręgowe, apelacyjne we wszystkich rodzajach spraw prawa cywilnego, gospodarczych, pracy, ubezpieczeń społecznych, rodzinnych, rejestrowych i innych odrębnych
– Sąd Najwyższy
– sądownictwo administracyjne: wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny
– sądy arbitrażowe krajowe i zagraniczne
– prowadzenie spraw w postępowaniu elektronicznym
– europejskie postępowanie nakazowe
– postępowania egzekucyjne, zabezpieczające i klauzulowe
– międzynarodowe postępowania cywilne
Oferujemy także fachową pomoc prawną w reprezentowaniu stron przed organami administracji publicznej. Nasza wiedza i znajomość wykorzystania technik proceduralnych w postępowaniach administracyjnych może pozwolić na uzyskanie pozytywnych rozstrzygnięć już na etapie postępowania przed urzędami i optymalnie przygotować sprawę do rozstrzygnięcia przez sądy administracyjne.