windykacja | zabezpieczenia transakcji

Problemy z uzyskaniem należnej zapłaty od dłużnika? To niestety częsta przypadłość w ramach prowadzenia działalności gospodarczej, ale też nierzadka w prywatnych stosunkach majątkowych osób fizycznych. Nasz doświadczony zespół działa na polu odzyskiwania należności pieniężnych szybko i skutecznie. Jeśli sprawa nie jest zadawniona i dłużnik dopiero zaczął popadać w niewypłacalność, nie czekaj! Wtedy naprawdę działa zasada „kto pierwszy ten lepszy”, bądź tym, który jeszcze otrzyma zapłatę zanim dłużnik stanie się trwale niewypłacalny. Świadczymy także usługi dochodzenia należności poza granicami kraju przy pomocy sieci współpracujących kancelarii prawnych na całym świecie. Wasz dłużnik nie ucieknie z majątkiem poza granice Polski, tam też czeka go nieuchronna windykacja. Egzekucję prowadzimy w oparciu o najbardziej rzetelnych i skutecznych komorników. Oferujemy pełen zakres czynności windykacyjnych:
– wywiad gospodarczy i ocena wypłacalności kontrahentów
– reprezentacja wierzyciela na etapie przedsądowym: wezwania i perswazja celowana
– zabezpieczenia na majątku dłużników przed wszczęciem postępowania sądowego
– postępowania sądowe o zapłatę: zwykłe, uproszczone, nakazowe, postępowanie elektroniczne, nakazowe europejskie, nadawanie klauzul wykonalności tytułom egzekucyjnym krajowym i zagranicznym, postępowanie zabezpieczające, inicjowanie postępowań za granicą
– postępowania egzekucyjne przy udziale skutecznych komorników sądowych
– poszukiwanie majątku dłużników przy pomocy oficjalnych baz danych i poprzez działania faktyczne współpracującego z kancelarią biura detektywistycznego
– skarga pauliańska i dochodzenie roszczeń od osób bliskich dłużnikowi.
Zamiast windykować dłużnika, lepiej zawczasu zastosować jedną z wielu form zabezpieczenia płatności i podjęcia kroków minimalizujących ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Nabyte doświadczenie w wielu sprawach sądowych pozwala nam postawić śmiałą tezę, że podjęcie podstawowych czynności zabezpieczających przed dokonaniem czynności prawnej pozwoliłoby uniknąć wprowadzenia wielu tych spraw na wokandę. Także określone działania post factum mogą przynieść pozytywne skutki dla wierzyciela. Zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia w celu ochrony Twojego majątku.