Specjalizacje

Doradzamy, tworzymy rozwiązania prawne, opiniujemy, projektujemy akty prawne, reprezentujemy osoby fizyczne i prawne przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi, Sądem Najwyższym, organami administracji publicznej, instytucjami zagranicznymi i międzynarodowymi. Zakres usług obejmuje nie tylko prawo polskie, ale również prawo unii europejskiej i zagadnienia międzynarodowe. Nasza oferta oparta jest na najwyższym standardzie poufności gwarantowanym dla zawodu radcy prawnego, a usługi prawne wykonywane są z poszanowaniem przyjętych norm etycznych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?
konsultacje@czujko.pl
+48 789 407 879