spółki | inwestycje kapitałowe

Zapewniamy kompleksową obsługę spółek prawa handlowego i innych form współpracy w celu prowadzenia projektów gospodarczych. Tworzymy, przekształcamy i doradzamy we wszelkich procesach inwestycyjnych z uwzględnieniem optymalizacji kosztów i podatków, a także z wykorzystaniem mechanizmów zagranicznych. Oferowane usługi obejmują różnego rodzaju podmioty, schematy i rozwiązania służące prowadzeniu działalności gospodarczej i non profit:
– spółki osobowe: jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna
– spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna
– cywilne umowy współpracy: spółka cywilna, cicha i inne nienazwane umowy współpracy
– fundacje
– stowarzyszenia
– organizacje pożytku publicznego
– spółdzielnie
– spółki europejskie
– spółki zagraniczne
– organizacja grup kapitałowych, holdingi, konsorcja, koncerny, trusty
– umowy menadżerskie, zarządzanie, powiernictwo
– audyty prawne, due dilligence
– obsługa i zabezpieczenie procesów inwestycyjnych, wejścia do istniejących spółek i optymalizacja wyjścia z projektu
– przejmowanie kontroli nad przedsiębiorstwami i jej utrzymanie
– wprowadzanie i obsługa spółek na rynkach regulowanych
– finansowanie przedsięwzięć i ich zabezpieczenia
– emisja i obrót papierami wartościowymi